Såpbubblor bra för stickrädda barn

Såpbubblor bra för stickrädda barn
Med såpbubblor går det lätt att distrahera barnet inför behandlingen. Arkivbild Mostphotos

Barn som drabbats av cancer får ofta långvarig behandling som innehåller skrämmande och smärtsamma procedurer. Men både rädslan och obehaget kan minskas om de unga patienterna distraheras med såpbubblor.

Det visar en avhandling av barnsjuksköterskan Lena Hedén vid Uppsala universitet.

I Sverige insjuknar cirka 300 barn och ungdomar varje år i cancer. De har inte enbart sjukdomen att slåss emot. Behandlingen i sig är ofta långvarig och innehåller skrämmande och smärtsamma procedurer med olika nålsättningar och biverkningar från behandlingen.

Lena Hedén, doktorand vid Uppsala universitet och barnsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, har i sin avhandling undersökt vilka metoder som gör en behandling mest lindrig.

Subkutan venport

Hon valde att titta närmare på nålsättning i en subkutan venport, eftersom de allra flesta barnen med cancer har en sådan inopererad. Det är en dosa som ligger under huden nära bröstmuskeln med kontakt till blodbanan. Vid varje behandling eller provtagning sticks en nål genom huden ner i dosan.

Trots att huden bedövas upplever en del barn det som mycket skrämmande och besvärande. Varje barn med venport är uppskattningsvis med om 50 till 100 nålsättningar under sin sjukdomstid.

Resultatet visar att om barnen distraherades med såpbubblor eller fick använda värmekudde minskade rädslan och obehaget vid nålsättning mer än om de enbart fick standardbehandling med bedövningskräm och information. Hon såg också att en låg dos av det lugnande läkemedlet midazolam mixtur 0,3 mg/kg minskar rädsla och obehag vid nålsättning, särskilt hos de yngre barnen.

Värmekudde

– Standardbehandling med hudbedövning och information räcker för de flesta. Vi föreslår att man stegvis erbjuder de mer rädda barnen att använda värmekudde eller såpbubblor och de mycket rädda barnen lugnande läkemedel vid nålsättning, säger Lena Hedén.

I studien deltog 28 barn i åldrarna 1 till 7, och 100 barn i åldrarna 1 till 18.

Studien undersökte också hur 160 föräldrar uppfattar att olika symtom belastar deras barn under och efter cancerbehandling.

Smärta rapporterades förekomma hos 81 procent av barnen och smärta var också det symtom som orsakade mycket besvär en vecka efter diagnosen, enligt 44 procent av föräldrarna. De  besvärande symtomen avtog successivt under och efter behandlingstiden.

Avhandlingen försvaras den 2 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida