Satsar medvetet på kultur

För de gamla som ska bo på äldreboendet Vegahusen resten av sina liv är vardagskulturen särskilt viktig. Målet är att de varje dag ska få sig något till livs.

För de gamla som ska bo på äldreboendet Vegahusen resten av sina liv är vardagskulturen särskilt viktig. Målet är att de varje dag ska få sig något till livs.

Något kulturellt – musik, riktat tv-tittande, att någon läser en dikt eller sjunger tillsammans med de gamla – ska alla boende få vara med om varje dag. Det brukar Anki Hansson prata med de nyanställda om. Hon är kultursamordnare och omvårdnadsansvarig för två gruppboenden och en avdelning, totalt 30 boende, på Vegahusen i Göteborg. Den dagliga vardagskulturen är viktig, tycker hon, men tillsammans med enheternas kulturombud är hon också ansvarig för att det händer något kul minst varje månad. Det kan vara tedans, poängpromenad eller loppmarknad.

En dag i veckan är Anki Hansson frikopplad från sitt ordinarie sjuksköterskearbete för att hålla i två sagogrupper. Idén att berätta sagor för gamla människor med demens fick hon av Ann-Kristin Holm, som är sjuksköterska, symbolpedagog och universitetsadjunkt vid institutionen för vårdvetenskap på Göteborgs universitet. Hon ingår i en forskargrupp som driver projektet Drama-ger.

När Ann-Kristin Holm för snart två år sedan började med en sagogrupp på Vegahusen var Anki Hansson med. Hon startade sedan egna grupper med stöd av Ann-Kristin Holm, som sedan dess är hennes mentor, men Anki Hanssons grupper ingår inte i forskningsprojektet Drama-ger. Det är ett vårdpedagogiskt projekt för patienter med demenssjukdom och deras vårdare inom äldreomsorgen. Projektet visar hur sång, dans och sagoberättande framgångsrikt kan användas.

I gruppintervjuer med vårdarna berättar de att omsorgstagarna visade sig lugnare och gladare efter träffarna och en gemenskap utvecklades i gruppen både mellan omsorgstagarna och med vårdarna. En delrapport, en slutrapport samt två vetenskapliga artiklar har publicerats.

Drama-ger ingår i forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur. Forskargruppen planerar att skriva en handbok riktad till sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida