Satsning gav Kalmar lägsta siffran för trycksår i landet

Satsning gav Kalmar lägsta siffran för trycksår i landet
Trycksår bedöms efter svårighetsgrad. Detta är grad tre av fyra. Bild: SKL

Endast 5,4 procent av patienterna på sjukhusen i Kalmar län hade trycksår vid den senaste mätningen. Snittet för hela landet var 14 procent.

28 april 2014

Två gånger per år görs mätningar av tryckskador och trycksår under en dag på landets sjukhus. Vid den senaste mätningen, som genomfördes den 5 mars i år, landade Kalmar län på rekordlåga 5,4 procent av patienterna.

Aktivt arbete

Det är den lägst uppmätta siffran i länet och riket sedan de nationella mätningarna startade.

När mätningarna började 2008 hade drygt 18 procent av patienterna i Kalmar tryckskador eller trycksår. Sedan dess har det sjunkit för varje mätning. Bakom ligger ett aktivt arbete med riskbedömningar, anpassade madrasser, hälavlastning och regelbunden vändning efter schema.

Ligger i framkant

Kalmar ligger i framkant. Riksgenomsnittet vid den senaste mätningen var 14 procent, vilket är ungefär samma som tidigare år.

– Det är glädjande att vi har nått så långt. Men vi kan inte vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus. Därför pågår också vårt förbättringsarbete ständigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida