Signalämne kan förutsäga depression hos äldre

Signalämne kan förutsäga depression hos äldre
Cirka 10 procent av de äldre över 65 år lider av depression. Arkivbild: Colourbox

Låga nivåer av interleukin 6 i hjärnan är en riskmarkör för att utveckla depression senare i livet, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

Signalämnet interleukin 6, som kan mätas i ryggvätska, skulle kunna visa vilka äldre personer som kommer att bli deprimerade långt innan de utvecklar depressionen.

I en studie gjord vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har forskarna analyserat ryggvätskeprov tagna från 83 äldre kvinnor i början av 1990-talet. De som hade lägre nivåer av interleukin 6 i hjärnan visade sig betydligt oftare ha utvecklat en depression 17 år senare.

– Vi kan se att det är ett väldigt starkt samband mellan låga nivåer av signalämnet och depression många år senare, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en observationsstudie. Det krävs fler studier innan fyndet eventuellt kan resultera i en klinisk markör, säger forskaren Silke Kern.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida