Sirius Ambulans i Skåne i konkurs

Klockan 13.00 i dag lämnar Sirius Humanum Ambulans AB in en ansökan om konkurs till tingsrätten i Stockholm. Företaget sköter på entreprenad stora delar av ambulansverksamheten i Skåne och Östergötland, men för tillfället är det bara ambulansen i Skåne som berörs.

I en kommuniké på företagets hemsida förklarar ledningen att ambulanssjukvården sedan flera år präglas av hård konkurrens, prispress och svag lönsamhet. På senare tid har situationen ytterligare förvärrats med galopperande personalkostnader samtidigt som efterfrågan bara ökar i samhället. I denna extrema marknadssituation har bolaget hamnat under svår press och avtalad ersättning täcker inte kostnaderna, står det i kommunikén.

För personalen kom beskedet inte som en överraskning. Som Vårdfokus berättade i torsdags i förra veckan har ledningen i årets löneförhandlingar presenterat ett nollbud, med hänvisning till det prekära läge som råder.

Rickard Uppenberg, förtroendevald för Vårdförbundet, har sen tidigare rekommenderat medlemmarna att ta ut sparad semester och kompensationstid eftersom han befarade att en konkurs var nära förestående.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida