Självmordsförsök bland unga kan halveras

Självmordsförsök bland unga kan halveras
Danuta Wasserman, professor vid Karolinska institutet och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Foto: David Gimlin, KI.

Starkt stöd för metod som lär ungdomar upptäcka och hantera psykisk ohälsa hos sig själva och sina klasskamrater.

Det handlar om att lära sig förstå, tolka och ta hand om svåra känslor. Metoden, som kallas Awareness-programmet, har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet i Sverige och Columbia university i USA.

I dag publiceras en stor studie i tidningen Lancet, där metoden jämförs med andra metoder för att minska antalet självmord och självmordsförsök bland unga. Det visar sig att ett år efter avslutad insats var antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar bland dem som genomgått Awareness-programmet endast hälften så många jämfört både med kontrollgruppen och med de som fått andra insatser.

Olika metoder jämfördes

– Vi är faktiskt förvånade över att vi fick så bra resultat. Det ger ett starkt stöd för att införa den här metoden brett i skolorna, säger professor Danuta Wasserman vid Karolinska institutet, som lett studien.

Antalet självmord har minskat i Sverige, men inte bland unga i åldersgruppen 15-24 år. Studien, som finansierats av EU, har gjorts för att få svar på vilken strategi som är bäst för att förebygga suicid hos unga.

Över 11 000 elever från 170 skolor i 10 EU-länder ingår. Skolorna har slumpmässigt valts ut till att införa en av tre olika modeller för att förebygga självmord eller att ingå i en kontrollgrupp utan insats.

De övriga metoderna byggde mer på information och ingripande från vuxna i skolan: lärare, psykologer och kuratorer.

Hantera stress och depression

Awareness-programmet går ut på att eleverna får korta föreläsningar och en omfattande broschyr där de får lära sig tecken på psykisk ohälsa hos både sig själva och andra. De uppmuntras att prata och diskutera med varandra och får också träna sig på att hantera stress, depression och självmordstankar genom rollspel.

– Behovet av en strukturerad metod som fungerar är så enormt stort. Ungdomarna behöver inte bara information, utan de behöver också veta vad de kan göra själva, hur de kan hantera sina problem och hjälpa kompisar som mår dåligt.

Viktigt med egenmakt

Ungdomarna uppmuntras också att prata med någon som de har förtroende för och får lära sig mer om vilka stödstrukturer som finns i samhället omkring dem.

– I våra intervjuer med tonåringarna har många sagt till oss att det är första gången de fått prata om sådana här frågor. Nästan alla har upplevt någon form av kris, kanske en skilsmässa i familjen, en oönskad graviditet eller olycklig kärlek. Att känna att de själva har makt att göra något är mycket viktigt, säger Danuta Wasserman.

Skapa en mobilapp

Nu hoppas hon att de goda resultaten från studien, tillsammans med liknande resultat från amerikansk forskning, ska göra att metoden införs brett i skolorna, inte bara i Sverige.

– Studien visar att det går att genomföra självmordsprevention i skolan. Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den statistik som visar på problemets allvar till att på bred front aktivt testa Awareness-programmet i skolorna, säger Danuta Wasserman.

För att nå många ungdomar vill hon också se en utveckling av programmet till en modern internetlösning, till exempel med en mobilapp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida