Sjukhus satsar på att utbilda infektionssjuksköterskor

Sjukhus satsar på att utbilda infektionssjuksköterskor
Sjukhuset i Västerås

På infektionskliniken vid Västmanlands sjukhus ska nyutbildade sjuksköterskor få extra utbildning under tre år. Men det förpliktar; i sjuksköterskornas uppdrag ingår att dela med sig av den nyvunna kunskapen.

9 november 2012

Profilutbildningen riktar sig till nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar i infektionssjukvård. Varje termin är det tänkt att två sjuksköterskor som ska gå utbildningen anställs på kliniken.

– Tanken är att de snabbt ska få infektionskompetens och bli trygga i sin nya roll. Trygga och säkra sjuksköterskor ger trygga patienter, säger Elisabet Bogren som är tillförordnad avdelningschef på infektionskliniken i Västerås.

Går de kurser som finns

Innehållet i utbildningen kan variera beroende på hur utbudet ser ut. Sjuksköterskorna går kurser som handlar om eller har en koppling till infektionssjukvård. Det kan till exempel handla om sårvård.

Nyblivna sjuksköterskan Elin Olofsson är en av de som har fått en sådan tjänst. Det började med ett sommarvikariat som ledde vidare till erbjudande om att bli anställd och få gå profilutbildningen och det är hon mycket nöjd med. Härom dagen var hon på sin första utbildning som handlade om tbc.

– Det är jättebra. Jag får lära mig mer och får fördjupad kunskap om infektionssjukdomar. Jag ska också jobba på en ortopedavdelning och troligen också på akuten, det ska bli roligt och lärorikt, säger hon.

Att utbildningen är tre år och att hon därmed bör jobba kvar så länge skrämmer inte Elin.

Lär ut till arbetskamrater

En extra poäng med satsningen är att de nya infektionssjuksköterskorna ska föra sin nyvunna kunskap vidare till arbetskamraterna på avdelningen.

– De ska berätta vad de har lärt sig för resten av personalen på infektionskliniken – som då också lär sig, säger Elisabet Bogren.

Utbyte med andra kliniker

Avdelningen har även ett samarbete med ortopedkliniken.

– Andra året ska ”våra” sjuksköterskor gå tre månader på ortopeden och då kommer deras sjuksköterskor till oss. Vi utbildar dem i infektionssjukvård som de kan ta med sig tillbaka till ortopeden och våra sjuksköterskor utbildas i ortopedisk sjukvård.

Tredje året kommer avdelningen att ha ett utbyte med en annan klinik, men det är ännu inte helt klart.

Landstingen i Mellansverige: Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Uppland och Västmanland har också ett utbyte som innebär att de turas om att hålla utbildningar för sjuksköterskor hos varandra.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida