Sjukhusledning backar efter kritiserad sammanslagning av psykiatriklinik

Sjukhusledning backar efter kritiserad sammanslagning av psykiatriklinik
Björn Tellström är nöjd med beslutet att åter skilja på avdelningarna.

Efter att två avdelningar på psykiatriska kliniken i Visby slogs ihop förra sommaren skapades stor oro bland personal och patienter. Efter att två specialistsjuksköterskor slutat backar nu sjukhusledningen.

20 september 2012

Det var förra sommaren som tvångsvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen på psykiatriska kliniken i Visby slogs samman. Utagerande patienter hamnade under samma tak som deprimerade patienter vilket har lett till en omöjlig arbetssituation för personalen.

Olika behov krockar

– Det svåra är att skapa en lugn miljö för de som behöver det och samtidigt ta hand om dem som agerar utåtriktande. Man vet att människor med olika psykiatriska diagnoser inte bör vara på samma avdelning, ändå genomfördes det här, säger Björn Tellström, vice ordförande på Vårdförbundet Gotland.

Två specialistsjuksköterskor har redan valt att sluta på kliniken eftersom de ansett att man inte kunnat ge patienterna en fullgod vård. Bristen på skötare har ytterligare försvårat situationen.

– ­När vårdpersonal väljer att flytta på sig, då vet man att det har gått långt, säger Björn Tellström.

Skilda avdelningar från och med årskiftet

Efter otaliga möten och påtryckningar har nu sjukhusledningen gett vika för personalens krav att återgå till systemet med avskilda avdelningar. Enligt Vårdförbundet Gotland ska detta ske från och med den första januari 2013, direkt efter att några mindre ombyggnationer genomförts på kliniken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida