Sjuksköterskorna i Sunne bäst på att kvalitetsmäta palliativ vård

Sjuksköterskorna i Sunne bäst på att kvalitetsmäta palliativ vård
I Sunne är sjuksköterskorna och distriktssköterskorna måna om att använda sig av Svenska palliativregistret.

Sjuksköterskorna i värmländska Sunne är bäst i Sverige på att registrera i Svenska palliativregistret

Mellan 7 och 20 kommuninvånare dör varje månad i Sunne och kommunen gick tidigt med i Svenska palliativregistret – det nationella kvalitetsregister som ska förbättra vården för döende.

I åtminstone fyra år har kommunens 30 sjuksköterskor och distriktssköterskor besvarat lika många frågor om en just avliden kommuninvånares sista vecka i livet.

Frågorna syftar till att ta reda på om den avlidna kunnat känna trygghet den sista tiden; om patienten fått de läkemedel som behövts, sluppit dö ensam, haft brytsamtal med läkare, om patient och anhöriga är informerade om den nära förestående döden och om patienten fick dö där han eller hon ville.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen är sjuksköterskorna och distriktssköterskorna bäst i landet på att registrera i Svenska palliativregistret.

– Registreringen är en hjälp att förbättra vården. Vi har till exempel blivit mycket bättre på att erbjuda efterlevandesamtal. Nästa år ska vi fokusera på att alla ska vara smärtbedömda enligt riktlinjerna, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida