Sjukvården missar barn med hiv

Sjukvården missar barn med hiv

Det tar ofta lång tid innan hiv upptäcks hos barn. Arkivbild: Colourbox

Fler barn borde testas för hiv. Att så inte sker beror både på omedvetenhet och omvänd rasism hos vårdpersonalen, anser Christina Ralsgård på Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion.

1 december 2011

Med omvänd rasism menar hon att vi i Sverige ofta är så rädda för att peka ut människor från andra länder som ”riskgrupper” för vissa sjukdomar att det kan göra att man låter bli att testa ett barn för hiv – trots att barnet är fött i ett högriskland.

Christina Ralsgård upplever även att det finns en stor okunskap inom sjukvården om att många vuxna och barn lever med hiv utan att veta om det.

Tbc ett tecken

– Det är inte ovanligt att barn som till slut kommer till oss har valsat runt inom sjukvården och testats för både den ena och den andra diagnosen, men inte hiv. Inte ens när barn har tbc så testas de alltid för hiv, trots att det är ett tydligt tecken på nedsatt immunförsvar, säger Christina Ralsgård.

Upprepade öroninflammationer, problem med huden, begynnande svampinfektion. Tecken på nedsatt immunförsvar kan vara hiv. Fler än någonsin lever med sjukdomen i Sverige. Men hiv är mycket ovanligt, särskilt bland barn, vilket också är en förklaring till den okunskap och omedvetenhet som finns inom sjukvården, anser hon. 

Mycket få fall

Barnhiv-teamet och Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där Christina Ralsgård är verksamhetsansvarig, får mellan fem till tio nya patienter varje år. Totalt finns 150 kända fall av barn med hiv i Sverige. Av dessa får omkring 80 vård i Huddinge utanför Stockholm och resten på andra sjukhus runt omkring i landet.

– Det skulle behövas en mer generell kunskap i samhället om att det lever människor med hiv i vårt land. Eftersom det är en så sällan sedd sjukdom kan det vara svårt att förstå vad det är. De som varit ute och jobbat i världen, unga läkare och sjuksköterskor som jobbat för Läkare utan gränser, ser det på ett annat sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida