Skåne samordnar vården av unga med självskadebeteende

Psykiatri Skåne har utsetts till samordnare i den speciella satsning på unga med självskadebeteende som regeringen och Sveriges kommuner och landsting kom överens om förra året.

Det finns allt för lite fungerande vård för unga med självskadebeteende. Den vårdöversyn som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde 2009 visade att patienterna utsattes för mycket tvångsvård och tvångsåtgärder.

Målet med det aktuella projektet är att ta fram insatser som bättre än i dag stämmer med patienternas behov av vård, föra över goda exempel till kliniska modeller samt få en effektiv och strukturerad vård som är likvärdig för alla.

Region Skåne får också ansvar för att sammanställa aktuell kunskap och tillgängliga resurser och kommer att skapa ett regionalt kunskapscentrum.

Regionen satsar tio miljoner kronor på att utveckla vården, utöver de sju miljoner kronor per år i tre år från regeringen, för att leda det nationella arbetet.

Förutom Region Skåne ingår också Västra Götaland och Stockholms läns landsting i projektet som ska slutrapporteras till SKL efter nästa sommar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida