Skåne. Vårdförbundet kräver utredning efter flera cancerfall

Sju av elva ambulanssjukvårdare som jobbade på ambulansen i Hörby fick cancer. Nu kräver Vårdförbundet att arbetsgivaren utreder orsaken och om miljön behöver förbättras i fler ambulanshallar.

Redan på 1970-talet klagade personalen på ambulansstationen i Hörby på dålig luft och att de fick huvudvärk, kliande ögon och problem med luftvägarna när de sov över på stationen. Avgaser och bensinångor trängde in från bilhallen, ändå dröjde det ända till 1987 innan en konsult kallades in för att undersöka arbetsmiljön. Konsultens rapport var så kritisk att lokalerna utrymdes på en gång så att personalen fick arbeta i baracker.

Nu visar det sig att anmärkningsvärt många i personalen har drabbats av cancer, dessutom i relativt unga år, och två av dem har avlidit. Därför vill Vårdförbundet avdelning Skåne kartlägga vad som har hänt.

– Vi kräver att Region Skåne gör en utredning så att vi får veta om detta är resultatet av den dåliga arbetsmiljön. Det är det minsta man kan göra för de drabbade och deras anhöriga, säger Mats Runsten, ordförande.

I dag har de flesta ambulanshallar en fläkt som suger ut avgaserna när dörrarna öppnas men om det visar sig att Hörbyfallen har koppling till cancersjukdom kommer Vårdförbundet i Skåne att även kräva avgasutsug på stationerna, slangar som fästs på bilarnas avgasrör.

Klassat som arbetsskada i Danmark

Danmark har kommit längre i sitt arbete med arbetsmiljöskador och tidigare i år rapporterade tidningen Transportarbetaren om att danska flygplanslastare som drabbats av urinblåscancer fått det klassat som arbetsskada. Teorin är att det finns kopplingar till dieselavgaser och till så kallade ultrafina partiklar som bildas vid all slags förbränning.

Det skulle alltså kunna finnas ett mörkertal bland andra cancerdrabbade ambulansanställda i Sverige. Problemet är att säkerställa sambandet eftersom besvären kommer långt efteråt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida