Skärpta hygienregler minskar smitta men kan vara diskriminerande

Genom skärpta hygienregler minskar spridningen av MRSA på svenska sjukhus. På Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm har de egna personalsjalar och kräver kortärmad arbetsklädsel. Diskrimineringsombudsmannen anser att reglerna kan vara diskriminerande.

På S:t Görans sjukhus har en personalsjal tagits fram för att sjalar som används hemma inte ska användas i arbetet. Sjukhuset vill också undvika att personalen bär sjalar i material som inte kan tvättas tillräckligt varmt. Tvättning av arbetsklädsel har sjukhuset ansvar för, och för att minimera smittspridning tvättas kläderna i minst 60 grader.

– Vi har tagit fram egna sjalar för att det finns ett behov av det. Men den sjal som vi har är klumpig och därför har vi tillsatt en arbetsgrupp som har fått i uppdrag att hitta ett smidigare material, säger Monica Ling-Roos, hygiensjuksköterska på S:t Görans sjukhus.

Kan vara diskriminerande

För att minska spridning av bakterier har samtliga sjukhus en hygienregel som föreskriver kortärmad klädsel. En regel som ibland krockar med arbetsgivarnas skyldighet att inte diskriminera någon från att arbeta i vården. Diskrimineringsombudsmannen fick under förra året in två anmälningar som gällde kravet på att bära kortärmat.

– Det ena ärendet la vi ned, det andra gällde korta ärmar, men framför allt kort skjorta som inte gick över stussen. Vi ansåg att det var diskriminerande att inte ha kläder som passade alla och vårdgivaren kunde inte förklara varför, berättar Maja Rajs Lundström, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Anmälaren anställdes aldrig på äldreboendet och senare fick hon en ersättning på 40 000 kronor för den kränkningen det ansågs vara. Däremot införde arbetsplatsen senare en klädpolicy som även innebar längre skjortor.

– Vi kan inte hävda att det i alla sammanhang är diskriminerande att kräva korta ärmar. För oss är skälen avgörande, men det ska verkligen vara befogat om en arbetsgivare ska ställa så höga krav på hygien. Är det verkligen nödvändigt i alla lägen? frågar sig Maja Rajs Lundström.

Borde anstränga sig mer

Hon anser att hygienregler kan vara överordnade diskrimineringslagen, men att arbetsgivare borde anstränga sig mer för att hitta alternativ till kravet på kortärmad klädsel.

Yüksel Peker, ordförande i Swedish Islamic Medical Association, SWIMA, och överläkare vid sömnmedicinska enheten på Skaraborgs sjukhus, säger att det finns alternativ till kortärmat som skulle kunna användas mer.

– På vissa operationsavdelningar finns redan i dag engångsskyddsrockar att dra utanpå den vanliga arbetsklädseln. Det går också att under en kortärmad rock bära långärmad tröja som dras upp vid patientnära arbete, säger han.

Yüksel Peker tycker att det är viktigt att skilja mellan religion och tradition.

– Om patientens hälsa riskeras ska personalen inte bära långärmat. Enligt islam kommer patientsäkerheten först, säger han.

Följer centrala direktiv

Hygiensjuksköterskan på S:t Görans sjukhus, Monica Ling-Roos, vill inte kommentera om hygienreglerna krockar med diskrimineringslagen.

– Vi följer direktiven från centrala hygienkommittén. Det är nödvändigt att följa reglerna för att få bukt med MRSA och annan bakteriespridning.

Hon har inte mött någon muslimsk kvinna bland personalen som har varit missnöjd med de klädregler som gäller.

– Det är inget kontroversiellt i regler som föreskriver kortärmat. Bakterier fastnar lättare i långärmat och MRSA lever länge på kläder, säger hon.

Enligt Monica Ling-Roos har förståelsen för hur lätt smitta sprids ökat bland sjukhuspersonalen. Däremot är det fortfarande vanligt att man glömmer att följa hygienreglerna. Hon gör regelbundna kontroller ute på avdelningarna för att se att de följs. Att personal bär ringar och klockor har blivit allt ovanligare, liksom att läkare bär privata kläder i stället för arbetsklädsel under rocken.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida