Skiftarbete. Ökad risk för diabetes

Ju fler år med skiftarbete, desto större risk att drabbas av typ 2-diabetes. Det visar en stor studie bland 177 000 sjuksköterskor som roterar mellan dag- och nattskift. ?

3 januari 2012

För dem som har jobbat längst ökar risken med så mycket som 60 procent. ?

Forskare vid Harvard School of Public Health har samlat data från den amerikanska Nurses health study för att studera sambandet mellan skiftarbete och typ 2-diabetes. De har tittat på sjuksköterskor i USA som arbetar på så kallad rotationstjänstgöring där man jobbar minst tre nätter per månad i kombination med dag- och kvällsskift.?

Resultaten visar ett tydligt samband: ju fler år med skiftarbete desto större risk att få diabetes. Jämfört med kvinnor som inte arbetar skift ökade risken med 5 procent efter 1—2 års skiftarbete. Efter 3—9 år ökade risken med 20 procent. För dem som hade arbetat skift mellan 10 och 19 år ökade risken med 40 procent och för sjuksköterskor som hade arbetat skift mer än 20 år ökade risken att få diabetes 60 procent.? ?

Enligt forskarna finns det flera möjliga biologiska förklaringar till sambandet som har att göra med hur skiftarbete påverkar det endokrina systemet, sömn, aptitreglering, övervikt och beteendeförändringar som minskad fysisk aktivitet.?

Forskarnas slutsats är att det krävs åtgärder för att förhindra diabetes hos skiftarbetare genom att uppmuntra till en mer hälsosam livsstil, viktkontroll och hälsokontroller som gör det möjligt att upptäcka diabetes i ett tidigt skede.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida