Skyddsombud förbryllas över ambulansutspel i Skåne

Ambulanserna i Region Skåne ska i framtiden inte längre samlokaliseras med räddningstjänsten. Närmare övrig sjukvård är det nya mottot. Men huvudskyddsombud Rickard Uppenberg misstänker att det hela är ett spel för gallerierna.

12 oktober 2011

I början av oktober meddelade Region Skåne sin intention att integrera ambulansverksamheten i övriga sjukvården. Kunskapsorganisation i stället för transportorganisation – så beskrivs skiftet som gör att hela ambulansverksamheten, inte bara själva ambulanserna, i framtiden ska finnas närmare akutmottagningar och vårdcentraler.

Många äldre

– Vi får allt fler patienter och de flesta är äldre, vilket kräver samspel mellan flera olika hälsoenheter. Det hjälper oss att bedöma korrekt vårdnivå och se vad som är bäst för patienten. I vissa fall kan det till exempel vara att få hjälp hemma, och inte köras till akuten, säger Poul Kongstad, klinikchef vid Region Skånes prehospitala centrum, RSPC.

Med andra ord är intentionen att skilja ambulanscentralerna rent fysiskt från övriga blåljusverksamheter – en idé som huvudskyddsombud Rickard Uppenberg inte riktigt ser vitsen med.

– Poul Kongstad säger att vi ska stå ute på vårdcentralerna. Men hur ska vi hinna det när vi är ute och kör hela tiden, frågar han sig.

Kontaktytor försvinner

Rickard Uppenberg poängterar att han inte är emot idén med patientnära sjukvård, men att ambulansverksamheten skulle förlora mycket kunnande och nyttiga kontaktytor mot polis och räddningstjänst om den skulle lokaliseras på sjukhus eller vårdcentraler.

– Dessutom förstår jag inte varifrån pengarna ska komma till det. Malmös universitetssjukhus har byggts om nyligen för över en miljard kronor, likaså Trelleborgs, men vad jag vet har det inte planerats för att inhysa ambulansverksamheten. Var hade Poul Kongstad tänkt placera ambulansen?

– Det hela känns mer som ett politiskt utspel än som en realistisk idé. De som sitter där och planerar borde kanske komma ut till oss och se hur verkligheten ser ut. Om vi ska vara verksamhetsanpassade kanske de också borde vara det, säger han.

Kärnverksamheten kvarstår

Poul Kongstad verkar å sin sida vara lika oförstående inför Rickard Uppenbergs kritik.

– Ambulansen ska utföra sin kärnverksamhet. Enda skillnaden är att man utgår från ett annat ställe. Detta är också ambulansentreprenörerna med på – att ambulansen ska närma sig övrig sjukvård, säger han och lägger till att beläggningstiden för ambulanser i Skåne ligger på 50 procent, och där många stationer bara har en 25-procentig beläggningstid.

– Ambulanspersonalen har gott om tid där emellan.

Kan det inte stämma att ambulansen förlorar kontaktytor mot övriga blåljusverksamheter?

– I dag är den vanligaste patienten en äldre person. Kontaktytan måste vara störst mot övrig sjukvård. Och övnings- och ledningssamverkan kommer att fortsätta som tidigare, säger Poul Kongstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida