Smärta mäts för sällan visar studie

Allt för många patienter har ont och metoder för att mäta smärta används för sällan av sjuksköterskor. Det visar en svensk studie som presenteras i Journal of Clinical Nursing.

Genom att använda en numerisk skala (som Vas) för att mäta patienternas smärta förbättras kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten och smärtan kan lindras bättre.

Den slutsatsen dras av forskare vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

De har frågat inneliggande patienter hur mycket smärta de har upplevt under det senaste dygnet. 65 procent av patienterna svarade att de hade upplevt smärta och av dem hade 42 procent skattat sin smärta högre än sju på en tiogradig skala.

Endast fyra av tio patienter hade fått självskatta sin smärta.

Om fler får tala om hur ont de har genom att skatta sin smärta på en skala skulle de kunna få bättre hjälp med smärtlindring och känna sig mer delaktiga i omvårdnaden, anser Uppsala-forskarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida