Smärtanalys för intensivvårdspatienter

För patienter som inte kan kommunicera finns ett särskilt bedömningsinstrument, CPOT, Critical-care pain observation tool.?

1 augusti 2012

Bedömningen görs genom att lägga samman olika faktorer som smärttecken i ansikte och motoriska svar.

En utvärdering av den svenska versionen av CPOT har gjorts av Doris Nürnberg Damström, specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, utanför Stockholm. Den visade att CPOT är användbart för smärtbedömning av vuxna intensivvårdspatienter och instrumentet införs nu på intensivvårdsavdelningar vid Karolinska i Solna och Huddinge.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida