Söker orsaken till kognitiv svikt

5 oktober 2007

Magsårsbakterien Helicobacter pylori är betydligt vanligare hos personer med kognitiv svikt, enligt en grekisk studie med 63 patienter och 35 kontrollpersoner utan kognitiv svikt. Forskarna noterar att kognitiv svikt kan vara ett förstadium till Alzheimers sjukdom och att tidigare studier har visat ett samband mellan sjukdomen och förekomsten av Helicobacter pylori. De påpekar samtidigt att det krävs fortsatt forskning för att visa om bakterien kan bidra till uppkomsten av kognitiv svikt.

Källa: European Journal of Neurology 2007;14:976-982.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida