Sorg?

Sorg?

Att möta närstående i sorgens tid. Berättelser från palliativ vård. Lars Sundberg. Books-on-demand 2011, www.books-on.demand.com, ISBN 978-91-7465-170-6??

Den 85-årige ensamstående mannen är döende och vill tala med kuratorn. Det visar sig att hans största bekymmer är att hans enda barn inte vill träffa honom. Kuratorn kontaktar barnet som står fast vid beslutet, men inte vill berätta varför. Ett exempel bland 40 berättelser i denna bok om kuratorns roll i ett palliativt team. Författaren berättar öppenhjärtigt om patienter och anhöriga han mött, vad som har varit svårt, ibland verkliga dilemman, och hur han har tänkt och gjort.

En utmärkt bok att utgå ifrån i samtal om etik och moral i en personalgrupp. Berättelserna är autentiska.

Ett litet påpekande bara: i en beskrivning av palliativ vård sägs att omvårdnadsbehov inte ingår, något författaren har fått om bakfoten. Specifik omvårdnad är en viktig del i palliativ vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida