Specialiserad palliativ vård utmanar

Specialiserad palliativ vård utmanar
Sjuksköterskan Lizbeth Engström har följt sjuksköterskor i palliativ vård på hembesök hos patienter, i sju månader. Foto: Hans-Mikael Lagergren

Den palliativa vården innebär stora utmaningar för sjuksköterskorna. Den utbildning som de skulle behöva, både existentiellt och tekniskt, finns inte i dag. Den slutsatsen drar Lizbeth Engström som försvarar sin avhandling i dag, fredag.

Sjuksköterskan Lizbeth Engström har i sju månader följt sex sjuksköterskor i deras arbete med specialiserad palliativ hemsjukvård. Hon har dels intervjuat dem och dels lyssnat på deras samtal med sina patienter i livets slutskede.

Hon har också spelat in och analyserat sjuksköterskornas samtal med de närstående och deras undringar inför och efter patientens död. Sammantaget har hon gjort drygt 90 inspelningar. Många och långa samtal med sjuksköterskorna i bilen på väg till och från patienterna, är också en del i avhandlingen.

Stora krav på sjuksköterskan

Det mest slående i resultatet tycker Lizbeth Engström är att trots att vården av dessa patienter ställer så stora krav på sjuksköterskorna, lyckas de möta dessa krav. Förutom att vara medicintekniskt skickliga är de lyhörda för de närstående och patienterna och för hela vårdsituationen i hemmet. Denna förmåga vilar i hög grad på sjuksköterskornas bakgrund och livserfarenheter, inte på deras utbildning.

– Dagens grundutbildning förbereder inte sjuksköterskorna tillräckligt för att de ska kunna vårda patienter i livets slut och ge den genuina omvårdnad och tröst som behövs. Det handlar om specialiserad palliativ vård, där både existentiell, teknisk och pedagogisk kunskap på hög nivå krävs, liksom förmåga att samordna vården för patienter och närstående där både landsting och kommun finns med, säger Lizbeth Engström.

Hon efterlyser en specialistutbildning för sjuksköterskor i palliativ vård.

Lizbeth Engström försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida