Specialutbildade sjuksköterskor ger bättre smärtlindring i ambulansen

Specialutbildade sjuksköterskor ger bättre smärtlindring i ambulansen

Lindra-studien visar att ambulanssjuksköterskor som fått specialutbildning i att lindra smärtor och ångest i högre grad än andra lyckas dämpa smärtorna hos patienter med akuta  kranskärlssjukdomar. Arkivbild: Magnus Pehrsson

Att utbildning gör skillnad visar en stor studie från Västsverige som presenteras på ett symposium om prehospital forskning i Göteborg i dag. Ambulanssjuksköterskor med specialutbildning kan i högre grad minska hjärtinfarktpatienternas  smärta jämfört med dem som saknar denna utbildning.

Tidigare studier på patienter med akuta kranskärlssjukdomar visar att patienterna upplever bröstsmärtan betydligt intensivare innan de kommer till sjukhuset än när de är på plats. Den så kallade Lindra-studien startade för att se om patienter som behandlas av sjuksköterskor som utbildats i att lindra och behandla bröstsmärta har mindre smärta i den prehospitala fasen.

– Vi har nu en stark evidens för att utbildningen gör skillnad. Hos sjuksköterskorna med högre kompetens hade patienterna signifikant mindre ont. De utbildade sjuksköterskor vågade också ge mer läkemedel jämfört med dem som inte gått utbildningen. Vi känner inte till någon tidigare studie som kunnat visa vårdarnas betydelse på det här sättet.

Det säger Birgitta Wireklint Sundström, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och projektledare för Lindra-studien. Hon presenterar resultaten på ett nationellt forskningssymposium i Göteborg i dag.

500 sjuksköterskor ingick

I studien deltog alla ambulansorganisationer i Västra Götalandsregionen och Halmstad mellan maj 2008 och december 2010. Av de totalt 500 ambulanssjuksköterskor som ingick gick 40 stycken en högskolekurs på 7,5 poäng i att lindra och behandla bröstsmärta.

Patienter med smärta, obehag i bröstet eller andra symtom som tydde på akut kranskärlssjukdom delades vid analysen upp i två grupper. I den ena hade 339 patienter behandlats av de sjuksköterskor som hade gått kursen, de övriga 1 415 patienterna hade tagits om hand av de övriga ambulanssjuksköterskorna

Av 100  patienter var 11 smärtfria en kvart efter att de hade kommit under behandling av en sjuksköterska med Lindra-utbildning, jämfört med endast 5 i den andra gruppen. Vid ankomsten till sjukhuset var 23 av hundra patienter i Lindra-gruppen helt smärtfria mot 14 i den andra.

Mer morfin

De patienter som hade behandlats av ”Lindra-sjuksköterskor” upplevde mindre smärta i bröstet, ryggen och nacken. De hade också fått mer morfin än de andra. Däremot sågs ingen klar skillnad i ångest, illamående eller kräkningar mellan grupperna.

– Vi lät patienterna skatta sin smärta, medan sjuksköterskorna skattade deras ångest. Jag kan ångra att vi inte bad patienterna att bedöma sin ångest. Men rent etiskt tyckte vi att redan det att be dem skatta sin smärta var tillräckligt i deras situation, säger Birgitta Wireklint Sundström.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida