Speltokiga kirurger är snabbare med skalpellen

Kirurger som ägnar stora delar av sin fritid åt att spela avancerade dataspel blir inte bara snabbare på att operera, de gör dessutom färre fel än sina icke-spelande kolleger. Det framkom vid det amerikanska psykologförbundets årliga kongress i augusti. I en studie som presenterades deltog 33 läkare som gjorde laparoskopiska operationer. De som spelade dataspel var 27 procent snabbare vid avancerade kirurgiska ingrepp jämfört med icke-spelarna. Dessutom gjorde de 37 procent färre fel.

– Jag har sett andra studier som visar liknande resultat. Framför allt ST-läkare använder sig mycket av simulatoroperationer för att träna upp tekniken att operera laparoskopiskt. Det är effektivt utan att äventyra patientsäkerheten, säger Gabriel Sandblom, docent i kirurgi vid Universitetssjukhuset i Lund.

Men snabbhet och skicklighet går inte alltid hand i hand. Själv presenterade Gabriel Sandblom och några av hans kolleger nyligen en studie som visar att bråckoperationer som görs på kortare tid än 20 minuter oftare leder till recidiv jämfört med operationer som utförs under längre tid.

– Vi har tyvärr hela tiden pressen på oss att inte bara operera bra utan också mycket, det vill säga så snabbt som möjligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida