Sprider information på olika språk om bröstcancer

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation gör nu en informationssatsning om spridd bröstcancer på ett tiotal olika språk.

29 augusti 2012

Dödligheten i bröstcancer är högre bland utlandsfödda kvinnor i Sverige än svenskfödda. Det är oacceptabelt, anser Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO.

– Den som inte har svenska som modersmål riskerar att inte kunna tillgodogöra sig avgörande information. Insjuknandet i bröstcancer är generellt lägre bland utlandsfödda, men dödligheten är högre. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för BRO.

Stort behov av information

Varje år får ungefär 1 500 kvinnor i Sverige besked om att deras bröstcancer har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen. Det innebär att sjukdomen går in i en kritisk fas där behovet av saklig information om sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter blir ännu viktigare. Minst 250 av dessa kvinnor har ett annat modersmål än svenska.

– Det är viktigt att även utlandsfödda kvinnor och deras anhöriga får kunskap om vilken hjälp som finns att få. Det egna språket blir ännu viktigare när frågorna gäller livshotande sjukdomar och hela livet vänds upp och ned, säger Elizabeth Bergsten Nordström.

Fakta om spridd bröstcancer har tagits fram på albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, kurdiska/sorani, kurdiska/kurmanji, persiska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida