Stal Ketogan 68 gånger på en månad

Veckan efter att sjuksköterskan hade ålagts läkarundersökning och tillfälligt fått indragen legitimation lämnade Socialstyrelsen in en ny anmälan mot honom.

En dag hittade en sjuksköterska fem tomma ampuller Ketogan på herrtoaletten i personalens omklädningsrum. Han konfronterade en sjuksköterska som erkände att han tagit ut preparaten från läkemedelsförrådet, skrivit in patienters personnummer och namn i loggböckerna för narkotiska preparat men själv tagit läkemedlen.

Sjuksköterskan uppgav själv att det hade hänt vid upprepade tillfällen sedan nästan ett halvår tillbaka och att han bara hade missbrukat i samband med att han hade varit på arbetet. Han avstängdes omedelbart från arbetet och sades upp från sitt vikariat. Arbetsgivaren gjorde en anmälan till Socialstyrelsen och en till polisen.

Enligt arbetsgivaren handlade det bara under en månad om 68 uttag där sjuksköterskan dels hade tagit ut ett märkligt stort antal ampuller, dels, enligt patientjournalen, inte hade gett patienten den mängd läkemedel som var ordinerad.

I ett delbeslut ålade Ansvarsnämnden sjuksköterskan att låta sig läkarundersökas och drog in hans legitimation i väntan på slutgiltigt beslut. Veckan efter anmälde Socialstyrelsen honom åter igen till Ansvarsnämnden och hävdade att sjuksköterskan hade stulit narkotiska preparat och i samband med det manipulerat läkemedelsjournalen för narkotiska preparat på ytterligare en arbetsplats.

Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut att sjuksköterskan utgör en uppenbar fara för patientsäkerheten, att han på grund av missbruk inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande, och drar in hans legitimation (hsan 2008/2547:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida