Stärkt teori om virus bakom diabetes

Det är dubbelt så vanligt att barn som föds på sommaren bär på antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna. Enligt forskare vid Lunds universitets diabetescentrum beror det på att mammorna tidigt i graviditeten har drabbats av någon av vinterns många virusorsakade maginfektioner. De analyserade antikroppar mot insulinproducerande celler i navelsträngsblodet från 33 000 nyfödda barn. När resultatet jämfördes med enkätsvar som mammor hade lämnat kring eventuella maginfektioner tidigt under graviditeten uppdagades sambandet. Det stärker hypotesen att typ 1-diabetes orsakas av virus.

Forskarna planerar nu att via de blodprover som togs på mammorna under den första trimestern undersöka vilka virus som låg bakom magsjukan.

– Kan vi identifiera ett virus finns alltid en möjlighet att utveckla ett vaccin. Då skulle vi kunna förebygga att mammorna insjuknar i det virus som triggar i gång barnens autoimmunitet, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning.

Journal of Perinatology 2008;28:211-217.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida