Stor kvalitetsvariation mellan ny typ av populära blodsockermätare

Felaktiga blodsockervärden gör behandlingen med kontinuerlig mätning mindre effektiv.

22 september 2014

Sensorer under huden som ger bäraren information om blodsockernivån och varnar för låga och höga blodsockervärden är en ny behandling för patienter med typ 1-diabetes. På marknaden finns det flera olika system och nu visar forskning att det kan skilja mycket både i noggrannhet och användarvänlighet mellan olika produkter.

Jämfört två mätare

Det är forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som tillsammans med amerikanska kolleger kliniskt prövat och jämfört två av de mest populära mätarna på marknaden.

I studien fick 38 personer med diabetes använda Dexcom G4 System och Enlite Guardian Real-Time System i mellan fyra och sex dagar. Samtidigt mättes deras blodsockerhalt regelbundet med en mer noggrann mätteknik.

Dexcom G4 visade högre precision när blodsockervärdena var låga eller inom normalområdet, och var dessutom den mätare som majoriteten av deltagarna föredrog.

Mindre avvikelser

– När det gäller att upptäcka låga sockervärden avvek Enlite-sensorn i genomsnitt 35 procent från verkliga blodsockervärden, jämfört med 20 procent för DexCom-sensorn, säger doktoranden Viktorija Matuleviciene som lett studien.

Ju sämre en mätare är på att visa korrekta värden desto mindre effektiv blir behandlingen. Både vid för låga och vid för höga blodsockervärden kan patienten varnas för sent för att hinna åtgärda det tid.  

Studien är publicerad i Diabetes Technology  Therapeutics.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida