Stort intresse för säkerhetsfrågor på ambulanskongressen

Stort intresse för säkerhetsfrågor på ambulanskongressen

Med fler larm, ökad arbetsbelastning och direkta hot mot ambulansen ökar behovet av säkerhet för såväl personal som patienter.

Det sorlar högljutt i den stora kongresshallen norr om Stockholm där Ambulans 2015 hålls. Här pågår intensiva diskussioner och paneldebatter blandat med reflektioner och övningar i hjärtkompressioner.

Från norska haverikommissionens krocksimulator kommer då och då dämpade tjut när hågade ambulanssjuksköterskor prövar att vara patienter på bår vid en snabb inbromsning i ambulansen. Det känns ordentligt i magen!

Samvetsstress i ambulansen

Under kristallkronorna i Ballroomsalen pågår ett seminarium om ambulanspersonalens arbetsvillkor. Anna Ekwall, som är ambulanssjuksköterska och docent i omvårdnad, har undersökt om samvetsstress kan leda till utbränd ambulanspersonal. Är det skillnad när man bara vårdar en patient i taget?

Efter en stunds samtal i bikupor om vilka oförenliga krav som finns i ambulansen är ordet fritt. En tycker att det är svårt när flera prio 1-larm kommer samtidigt och ambulansen inte har möjlighet att åka på alla. Anna Ekwall konstaterar att alla har olika förutsättningar och de som har hög grad av samvetsstress har lättare att bli utbrända.

Fordon och arbetskläder

Utanför minglar hundratals ambulanssjuksköterskor från hela landet. I utställningsmontrar kan man testa att trachetomera en docka som militären gör i fält, se det senaste inom fordonsutveckling och kolla in nya arbetskläder.

Under eftermiddagen fortsätter programmet bland annat med workshops om framtidens ambulanssjukvård, hjärt och lungräddning genom tiderna och en rapport från Göteborgsskjutningarna tidigare i år.

Kongressens första dag avslutas med middag då det blir prisutdelning för årets magister och årets ambulanssjuksköterska.

Vad tycker du är viktigast?

Vårdfokus frågade tre deltagare vad de tycker är den viktigaste frågan på Ambulans 2015.

Foto: Sanna Björkman

Alexandra Vallila, 26 år, ambulanssjuksköterskestuderande Helsingfors:

– Arbetssäkerhet och då framförallt för oss som personal. Jag är nyfiken på hur man arbetar här i Sverige med till exempel skottsäkra västar. När är det lämpligt att använda dem och finns det andra alternativ eller hjälpmedel vid hotfulla situationer? Jag är ju själv inte så stor, så jag kan tänka mig att det kan bli svårt med aggressiva patienter, även om jag själv inte upplevt något under min utbildning. Det är första gången jag är här och det känns spännande med ett nordiskt nätverk. Vi har mycket att lära av varandra och jag tycker att det vore kul med gäster även från andra delar av Europa.

Foto: Sanna Björkman

Johan Persson, 43 år, ambulanssjuksköterska Helsingborg:

– Jag är intresserad av patientsäkerhet, kompetens och kvalitet – det går hand i hand. Under de 20 år jag arbetat inom ambulansen har arbetet ändrat sig väldigt mycket och vi har andra uppgifter i dag. Vi delar vår tid mellan akutvård och primärvård. Det blir andra sorters bedömningar och jag tycker det behövs mer evidensbaserade riktlinjer. Man pratar mycket om hur det kommer att se ut i framtiden, men jag vill gärna diskutera dagens ambulanssjukvård också.

Fredrik Zethelius, ambulanssjuksköterska, Härnösand:

– Jag tycker att säkerheten för oss som personal är mycket viktig. Det handlar både om trafiksäkerhet och skydd mot hot och våld. Vi borde ha en haverikommission som i Norge som utreder och analyserar trafikolyckor med ambulanser så att vi kan bli bättre på att förebygga olyckor. Det ska jag ta upp med mina chefer när jag kommer tillbaka. Sedan tycker jag att det ska bli spännande att höra vad militärerna som är här i dag har att säga om säkerhet i utsatta situationer. De har stor erfarenhet av det och är vana att träna på möjliga scenarier. Det skulle vi inom ambulansen också kunna göra.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida