Svårt sjuk fick transportbil i stället för ambulans

Svårt sjuk fick transportbil i stället för ambulans
Enligt de nya rutinerna i Västerbotten ska räddningspersonal snabbt vara på plats och ge syrgas vid akuta fall, om det inte direkt går att få tag i en ambulans. Arkivbild: Mostphotos

Risken för allvarlig vårdskada då sjuksköterskan sände en svårt sjuk till sjukhus med vanlig sjuktransport ledde till nya rutiner.

Den svårt sjuka patienten fick andnöd och bröstsmärtor och behövde snabb sjukhusvård, men närmaste ambulans fanns åtta mil bort. Efter att ha pratat med patienten bedömde sjuksköterskan på larmcentralen att patienten inte kunde invänta ambulansen.

Piva ska larmas

Hon beställde därför en liggande sjuktransport med bärhjälp som kunde vara på plats inom en kvart. I de transporterna finns det inte någon sjukvårdshjälp och de ska bara användas då patienten inte har något vårdbehov.

Patienten kom till sjukhus på snabbast möjliga sätt. Men att skicka en så svårt sjuk patient med liggtransport innebär risk för allvarlig vårdskada ansåg SOS-centralen och anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Akutsjukvården i Västerbotten där transporten skedde har sedan dess infört nya rutiner om att i liknande fall larma ut IVPA, ”I väntan på ambulans”. Då kan räddningspersonal snabbt vara på plats och ge syrgas.

Alltid ambulans på väg

SOS Alarm tar i höst fram nya riktlinjer vid extrem brist på ambulanser. De går ut på att en ambulans med rätt prioritet alltid ska knytas till ett ärende även om ett annat färdsätt används för att ta patienten till sjukhus.

På så vis är en ambulans garanterat på väg om den andra skulle bli fördröjd eller inte fungera. Ivo konstaterar att SOS alarm utrett händelsen och vidtagit de åtgärder som behövs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

(Dnr. 8.1.1 – 31833/2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida