Svensk smittad av dvärgbandsmask

Svensk smittad av dvärgbandsmask
För första gången har en svensk kvinna smittats med rävens dvärgbandsmask. Arkivbild: Chb

En kvinna från Västerbotten har smittats med dvärgbandsmask i samband med en utlandsvistelse. Tidigare har dvärgbandsmask endast påträffats hos några enstaka rävar i Sverige.

6 september 2012

Enligt Smittskyddsinstitutet har smittan med största sannolikhet skett i Centraleuropa, i Schweiz, Tyskland eller Norditalien.

Risken att smittas i Sverige är mycket liten och de smittskyddsrekommendationer som redan finns ändras inte.

Första gången dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, påvisades i en räv i Sverige var i februari 2011. Fyndet, som uppmärksammades stort i medierna, ledde till utökad provtagning på rävar varefter parasiten hittades hos ytterligare tre rävar på tre skilda platser i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida