Sverige dåligt på att upptäcka och behandla högt blodtryck

Många med högt blodtryck vet inte om det och bland dem som har fått diagnosen behandlas för få. Det visar en stor internationell studie.

4 september 2013

Jämfört med andra länder ligger Sverige dåligt till när det gäller att upptäcka och behandla högt blodtryck. Det visar studien som gjorts i 17 länder där forskare från Sahlgrenska akademin medverkat.

Den internationella studien, som publiceras i tidskriften JAMA, bygger på medicinska data från 140 000 personer i 17 länder. Resultaten visar att bara hälften av de personer som har högt blodtryck är medvetna om sin diagnos, och bland dem som har kännedom får bara var tredje en korrekt behandling.

Jämför låg och höginkomstländer

Syftet med studien har varit att jämföra hur vanligt högt blodtryck är och hur det behandlas i låg- mellan- och höginkomstländer. Sverige ingår som ett av tre höginkomstländer genom att forskare från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, undersökt 4 153 personer från Göteborg och Skaraborg (35 till 70 år).

Av samtliga 140 000 som ingick i studien hade 41 procent högt blodtryck. Knappt 40 procent av dessa fick behandling med mediciner.

I den svenska delen av studien var siffrorna än mer alarmerande: 46 procent hade högt blodtryck när de undersöktes, men knappt var tredje av dessa medicinerade för högt blodtryck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida