Tala med de cancerdrabbade männen

30 november 2011

Män med prostatacancer som inte tror att behandlingen ska bota dem har ofta plötsliga, ofrivilliga och påträngande negativa tankar. Tre månader efter behandlingen skattar dessa män sin livskvalitet lägre än de män som inte har sådana tankar. Forskaren Thordis Thorsteinsdottir anser att sjukvården bör bli bättre på att fråga männen om deras tankar om cancern och framtiden — och att lyssna. ?

Avhandlingen: Maintaining quality of life after prostate cancer diagnosis.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida