Tar avstånd från planerad dödshjälpsklinik

Nu planerar den nederländska föreningen för rätten att dö en hel klinik där obotligt sjuka människor ska få hjälp att dö. Olyckligt, tycker sjuksköterskan och professorn Britt-Marie Ternestedt vid Ersta Sköndal högskola

24 januari 2011

– Jag tar bestämt avstånd från det.  De här frågorna behöver diskuteras på ett helt annat sätt. Jag anser att vi i stället ska värna än mer om dessa grupper och erbjuda stöd och god vård. Vi ska ha bra palliativ vård där vi kan erbjuda svårt sjuka människor ett gott omhändertagande, säger  Britt-Marie Ternestedt till Vårdfokus.

Kan kännas som uppmaning

Britt-Marie Ternestedt ser allvarliga risker med att det byggs särskilda kliniker dit människor kan vända sig för att få hjälp att ta sitt liv.

– Det blir väldigt starkt då. Risken finns att det blir en glidning i sättet att se på människor med svåra och dödliga sjukdomar, där toleransen för det ”icke perfekta livet” minskar. För den som är sjuk kan det kan kännas som en indirekt uppmaning att avsluta sitt liv, säger hon.

Lagligt sen länge

Både läkarassisterat självmord och aktiv dödshjälp är sedan nio år lagligt i Nederländerna. 2009 fick drygt 2 600 människor hjälp av läkare att dö.

Men det finns också många holländska läkare som inte vill medverka aktivt till sina patienters död. Det är mot den bakgrunden som den nederländska föreningen för rätten att dö, NVVE, nu har tagit initiativ till en särskild klinik, rapporterar Ekot.

Föreningens avsikt är att människor med obotliga sjukdomar och svåra smärtor ska kunna ta farväl till sina nära och få hjälp att dö på en sådan klinik.

Psykiskt sjuka ska få dödshjälp

Föreningen vill att också nederländska medborgare med svår psykisk sjukdom eller i ett tidigt skede av demenssjukdom ska kunna få aktiv dödshjälp på en sådan klinik.

Enligt Walborg de Jong, som är pressansvarig på NVVE, finns det personer i de patientkategorierna som är fullt kapabla att fatta ett sådant beslut.

– Inte alla med diagnosen Alzheimer är i början av sjukdomsförloppet oförmögna att fatta beslut, sa hon till Ekot.

Nya råd på gång

Arbetet med att se över Socialstyrelsens allmänna råd för livsuppehållande åtgärder i livets slutskede 1992:2 pågår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida