Tarmsjuka har svårt att påverka sin behandling

Många av de som är sjuka i Crohns sjukdom eller ulcerös kolit har bara begränsade möjligheter att påverka vilken behandling de får, visar en undersökning som Riksförbundet för mag- och tarmsjuka har genomfört bland sina medlemmar.

Av de 935 som deltog i undersökningen ansåg 52 procent att de inte kunde vara med och påverka sin behandling som de skulle önska och 48 procent hade inte fått några tydliga mål för sin behandling.  Så många som 78 procent oroade sig för när nästa skov av sjukdomen ska uppkomma.

– Det är oacceptabelt. Bristande kännedom om olika behandlingsalternativ och liten möjlighet att påverka tillsammans med sjukdomens allvar kan säkert bidra till den oro som många uppger att de känner, säger Karin Jonsson, ordförande i Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, RMT, i ett pressmeddelande.

Nio av tio behöver ständig närhet till toalett, för två av tre påverkar sjukdomen arbete och semesterresor och för lite färre motion, tåg- bil- och bussresor, restaurangbesök och socialt umgänge. För nästan varannan påverkades sexlivet.

Av dem som deltog i undersökningen uppgav 475 att de led av Crohns sjukdom, medan 426 hade ulcerös kolit. Resten hade obestämbar kolit eller uppgav ingen säker diagnos.

– RMT har under många år kämpat för nationella riktlinjer för dessa sjukdomar, något som vi är övertygade om skulle åstadkomma stora förbättringar och en tydligare vård, säger Karin Jonsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida