Tbc-målet. Fler landsting återanvände andningsskydd

På infektionskliniken i Kristianstad var det rutin att återanvända engångsandningsskydd. När en sjuksköterska smittades av tbc åtalades hennes chef för arbetsmiljöbrott. Nu hävdar chefens advokat att samma rutiner fanns i minst två landsting till.

6 april 2011

En sjuksköterskapå infektionskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad smittades av tbc. I februari åtalades hennes verksamhetschef för arbetsmiljöbrott. Åklagaren hävdar att han inte tog sitt personalansvar när han inte såg till att andningsskydden kastades efter att ha använts en gång. ??

Nu har chefens advokat vittnesmål från en verksamhetschef i Blekinge och en i Karlstad som båda säger att deras rutin var att använda engångsskydden flera gånger under samma dag, vid vård av en och samma patient. Båda säger också att rutinen inte ändrades förrän händelsen med tbc-smittan i Kristianstad blev känd.?

Advokaten hävdar att smittskyddsenheten i Värmlands läns landsting till och med hade en skriftlig rutin som sa att andningsskydd under vissa förutsättningar kunde användas flera gånger. Men hygiensjuksköterskan Gun Fridh, på smittskyddsenheten i Värmland, invänder att det inte var en generell rutin, utan en eftergift åt en enskild klinik som ville spara pengar.

— Vi har inte mandat att bestämma hur de ska göra, men vi gjorde klart för dem att det var på deras eget ansvar. Den skriftliga rutinen var ett försök att minska skadeverkningarna av deras beslut att återanvända munskydden, säger hon.??

Kammaråklagaren Lotten Loberg, vid enheten för miljö– och arbetsmiljöbrott, anser inte att advokatens vittnesuppgifter ändrar något. Att andra också varit oaktsamma gör inte att den åtalade chefens handlingar blir mindre allvarliga.?

Till Vårdförbundets kongress i september har avdelningen i Stockholm skrivit en motion om att förbundets förhandlare bör ta upp frågan om en särskild ersättning för anställda inom kommun och landsting som smittats av en allvarlig sjukdom i arbetet, exempelvis tbc.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida