Tbc-målet. Inte fritt fram återanvända engångsskydd

Tbc-målet. Inte fritt fram återanvända engångsskydd
Domen innebär inte att det är fritt fram att återanvända engångsmunskydd. Arkivbild: Colourbox

Att tingsrätten i går friade verksamhetschefen på infektionskliniken i Kristianstad från att ha orsakat att en sjuksköterska smittades med tbc innebär inte att det är fritt fram att återanvända munskydd avsedda för engångsbruk.

– Jag ser ingen risk för att skydden kommer att börja återanvändas. Redan då sjuksköterskan insjuknade och Vårdförbundet började agera ändrade Vårdhygien Skåne sina regler och ett pm gick ut med förtydligande att skydden inte får återanvändas. Som jag förstår domen frias verksamhetschefen för att reglerna var otydliga. Då kan man inte återgå till ett sådant beteende, säger Susi Nilsson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Skåne.

Skyddet höll inte tätt

Tingsrätten i Kristianstad slår i domen fast att den enda möjliga orsaken till att sjuksköterskan på Centralsjukhusets infektionsklinik smittades är att andningsmasken inte höll tätt.

Under huvudförhandlingen hördes visserligen en läkare vittna om att av- och påtagningar försämrade andningsskyddet men en annan läkare ansåg tvärt om att passformen blev bättre när en person återanvände samma skydd igen.

Ingen av dem hade några belägg för sina uppfattningar, konstaterar tingsrätten. Men bipacksedeln anger tydligt att munskydden är avsedda för engångsbruk. Enligt den dåvarande avdelningschefen hade dessutom en representant för tillverkaren vid ett besök på kliniken 2003 sagt att återanvändning skulle ge sämre skydd.

Återanvändning var vanligt 

Hon hävdade att hon hade informerat personalen på ett arbetsplatsmöte och satt upp en lapp på anslagstavlan. Varken den smittade sjuksköterskan eller två av hennes kolleger som också vittnade hade hört talas om det.

Personalen fortsatte återanvända andningsskydden och tolkade bipacksedelns uppgift om att skyddet höll i åtta timmar som att det var fritt fram att ta på och av under den tidsrymden.

På Centralsjukhuset i Kristianstad slutade man återanvända andningsskydden först då man fick kännedom om att sjuksköterskan hade smittats. Det gjorde man också på de infektionskliniker i Blekinge och Värmland där två av den åtalades vittnen arbetade som verksamhetschefer. På den ena av klinikerna hade man till och med haft skrivna rutiner för återanvändning. Dels en som sjukhusets hygiensjuksköterska hade författat, dels en egen.

En osäkerhet kvar 

Tingsrätten konstaterar att verksamhetschefen har brutit mot arbetsmiljölagstiftningen eftersom han inte gjorde en så systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som regelverket krävde. Men han frias för att ha vållat sjuksköterskans sjukdom. 

Åklagaren Lotten Loberg läste domen i går och har ännu inte tagit ställning till om hon kommer att överklaga den.

– Det är en bra och tydlig dom som tar upp omständigheterna punkt för punkt. En osäkerhet i domen är dock att man inte vet vad som krävs av den arbetsmiljöansvarige.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida