Tbc-målet. Krav på böter för verksamhetschefen

Tbc-målet. Krav på böter för verksamhetschefen
Försvaret kallade nya vittnen som försvarade återanvändning av munskydd.
Arkivbild: Anders Olsson

Verksamhetschefen på infektionskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad — där en sjuksköterska insjuknade i tbc våren 2009 — har tydligt brutit mot arbetsmiljölagen. Det anser åklagaren som yrkar på böter.

 Åklagaren Lotten Loberg framhöll under dagens rättegång att verksamhetschefen haft ansvar för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete, att leta risker och förebygga, men att han inte gjort något för att identifiera eventuella mikrobiologiska arbetsrisker, risker med andningsskydden eller av arbetet i slussen utanför sjuka patienters rum.

– Hade det gjorts skulle han ha upptäckt att andningsskydden var engångsandningskydd och inte skulle återanvändas, säger hon.

Sjuksköterskan var noga

Enligt åklagaren är det uteslutet att sjuksköterskan kan ha smittats någon annanstans än på arbetet eller på något annat sätt än genom återanvändningen av munskydd. Hon betonar också att sjuksköterskan var mycket noga när hon satte på sig munskyddet.

Försvararen Thomas Ljungdahl hade på eftermiddagen kallat ytterligare två vittnen, två läkare och verksamhetschefer på infektionskliniker i Blekinge och Värmland, där personalen också återanvänt engångsmunskydd fram till att sjuksköterskans insjuknande i Kristianstad.

Försvarar återanvändning

Verksamhetschefen från Blekinge ansåg att munskydden kan återanvändas, att det viktiga är att de sluter tätt och att ett redan använt munskydd sitter bra eftersom det formats av användarens ansikte. Att inte följa tillverkarens rekommendationer om engångsanvändning har på hans klinik varit ett medvetet val, berättade han.

Verksamhetschefen från Värmland berättade att det på hans avdelning funnits skriftliga rutiner, bland annat från hygiensjuksköterskan, kring hur munskydden ska återanvändas. Enligt honom utgör munskydd som inte sluter tätt kring ansiktet den största risken för smitta.

Har riskbedömt verksamheten

I sin slutplädering tog försvaret upp att verksamhetschefen riskbedömt kliniken 2008 utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer och att man då inte funnit några skäl att särskilt riskbedöma munskydden. Försvararen hävdade också att rutiner för återanvändning av munskydd funnits på många håll i landet och att verksamhetschefen tagit över rutinerna från sin företrädare. Därför kan han inte anses ha agerat vårdslöst eller vållat sjuksköteskans sjukdom, enligt försvaret.

Åklagaren anser att preskriptionstiden för brottet bör räknas från det datum då sjuksköterskan insjuknade i januari 2009. Försvaret vill räkna från november 2008 då sjuksköterskan smittades. Om domstolen kommer fram till att verksamhetschefen har agerat brottsligt måste man samtidigt gå på åklagarens linje när det gäller tiden för brottet för att verksamhetschefen ska fällas. Annars är brottet preskriberat.

Dom väntas om två veckor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida