Tbc-målet. Rutin att återanvända engångsmunskydd i flera landsting

Tbc-målet. Rutin att återanvända engångsmunskydd i flera landsting
Andningsskyddet ska bara användas en gång. Ändå berättar verksamhetschefer från olika landsting att rutinen har varit att återanvända dem. Arkivbild: Anders Olsson

På infektionskliniken i Kristianstad var det rutin att återanvända engångsmunskydd. En sjuksköterska fick tbc. I februari åtalades hennes chef för arbetsmiljöbrott. Nu hävdar chefens advokat att samma rutiner fanns i minst två landsting till.

Fallet med sjuksköterskan på infektionskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad som smittades av tbc har Vårdfokus tidigare skrivit om. Under rubriceringen arbetsmiljöbrott står verksamhetschefen åtalad för att inte ha tagit ansvar för att andningsskydden kastades efter att ha använts en gång.

Nu vittnar verksamhetschefer från andra landsting om att även de har haft rutinen att återanvända andningsskydd avsedda för engångsbruk.

En verksamhetschef från Blekinge och en från Karlstad säger båda att deras rutin var att använda andningsskydden flera gånger under samma dag, vid vård av en och samma patient.

Båda säger också att rutinen inte ändrades förrän händelsen med tbc-smittan i Kristianstad blev känd.

Skriftlig rutin

Smittskyddet i Värmlands läns landsting hade till och med en skriftlig rutin som sa att andningsskydden kunde användas fler gånger.

Verksamhetschefens advokat har till rätten bifogat rutinerna där det står:

”3M andningsskydd används i vården av smittsam lungtuberkulos för att skydda vårdpersonal från att exponeras för smitta. Andningsskyddet kan under vissa förutsättningar användas flera gånger.”

– Rutinen att återanvända andningsskydd fanns på fler håll. Vi anser att det stärker vårt påstående att verksamhetschefen inte har varit vårdslös, säger advokaten Thomas Ljungdahl.

Ingen rutin alls

Hygiensjuksköterskan i landstinget Värmland har inte gått att få tag på för en kommentar. Och på Arbetsmiljöverket, som ansvarar för att se till att arbetsmiljölagstiftningen följs, vill juristen Anna Sundén inte uttala sig om rutinerna.

– Det var vi som anmälde ärendet till åklagaren så jag vill inte kommentera målet, säger Anna Sundén.

Hon nöjer sig med att konstatera att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen är skyddad.

Men rikshygiensjuksköterskan på Smittskyddsinstitutet, Inga Zetterqvist, blir förvånad över uppgiften att ett landsting skulle ha skriftliga rutiner som förespråkar återanvändning.

– Jag vill inte kommentera landstinget i Värmland innan jag har hört hur kollegerna där har tänkt. Men när jag tidigare har pratat med hygiensjuksköterskor runt om i landet så har jag aldrig hört talas om att det finns rekommendationer om att andningsskydd ska återanvändas. Däremot känner jag till att man använt andningsskydd på felaktigt sätt ute i verksamheterna, säger Inga Zetterqvist.

I Region Skåne hade de ingen rutin alls för munskydden förrän det blev känt att sjuksköterskan i Kristianstad hade smittats med tbc.

–  Vi trodde inte att vi behövde riktlinjer för hur andningsskydden skulle användas eftersom det framgår av produkten att den är till för engångsbruk, säger Eva Melander, verksamhetschef för Vårdhygien Skåne.

Eva Melander anser inte att det kan läggas någon betydelse i att det inte har funnits några riktlinjer tidigare.

– Det är ett arbetsgivaransvar. Man borde känna till hur andningsskydden ska användas.

Ändrar ingenting

Kammaråklagare Lotten Loberg, vid enheten för miljö– och arbetsmiljöbrott, anser inte heller hon att advokatens vittnesuppgifter ändrar något. Att andra också varit oaktsamma gör inte den åtalade chefen mindre oaktsam. Inte heller kommer uppgiften om bristande rutiner på fler håll i landet att leda till fler åtal.

Hon förklarar att i det aktuella fallet står chefen åtalad för att ha orsakat sjukdom. Så länge inte någon har blivit sjuk har inget brott begåtts.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är arbetsgivare skyldiga att ha skriftliga rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, men där anges bara hur arbetsgivare bör göra. Det finns inga straffsanktioner kopplade till föreskriften.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida