Terapi via nätet bra vid paniksyndrom

Paniksyndrom kan framgångsrikt behandlas med kognitiv beteendeterapi via Internet och ett kompletterande telefonsamtal i veckan, enligt en svensk studie.

Av 60 deltagare rekryterade från en väntelista ingick hälften i studiegruppen och övriga var kontrollgrupp utan behandling.

Behandlingen var uppdelad i tio moduler som deltagarna fick arbeta med i tur och ordning. Innan de fick gå vidare till nästa modul kontrollerade en terapeut svaren. Totalt under de tio veckorna ägnade terapeuterna i genomsnitt 3,9 timmar åt varje patient, inklusive telefonsamtal.

Analysen visade en signifikant förbättring bland studiegruppens medlemmar och 77 procent av dem uppfyllde inte längre kriterierna för paniksyndrom. I kontrollgruppen skedde ingen förbättring. Forskarna konstaterar att behandlingen kan användas vid paniksyndrom, men att fler studier bör göras där metoden jämförs med andra terapier.

Professor Nils Lindefors vid Karolinska universitetssjukhuset utanför Stockholm framhåller att den Internetbaserade metoden gör att betydligt fler kan få behandling. Det blir också lättare att prioritera den individuella terapin för de svårast drabbade patienterna.

Källa: American Journal of Psychiatry 2006; 63:2119-2125.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida