Tiden avgörande på astmamottagningar

Sjuksköterskeledda astmamottagningar leder inte automatiskt till att patienterna får bättre kontroll över sin sjukdom. Det avgörande är hur mycket tid sjuksköterskan har till sitt förfogande.

12 augusti 2009

Nyligen presenterades den första större svenska studien där en jämförelse har gjorts av vad det betyder för astmapatienter att ha tillgång till en astmamottagning på vårdcentralen respektive att inte ha det.

I studien ingick 42 slumpmässigt utvalda vårdcentraler med eller utan astmamottagningar i Uppsala-Örebro-regionen. Knappt 1 500 slumpmässigt utvalda patienter fick besvara ett frågeformulär.

Mer kunskap

De som gick till astmamottagning hade betydligt mer kunskaper om sin sjukdom. Men de hade generellt sett inte bättre kontroll över sin astma jämfört med dem som inte gick på astmamottagning.

Med god astmakontroll menas att maximalt två gånger per vecka vara i behov av kortverkande luftrörsvidgande läkemedel, att inte vara i behov av kortisonkurer, att inte bli väckt av astman och att slippa akutbesök. 

– Vi har inte så mycket resurser utan måste prioritera. Det innebär att det är de som har en nydebuterad astma eller de som behöver mest hjälp, det vill säga de patienter som har minst kontroll över sin sjukdom, som skickas till astmamottagning. Därför blir resultaten lite missvisande, säger Karin Lisspers, läkare vid Gagnef vårdcentral och den som har lett studien.

En vidare analys av materialet visar dock att andelen patienter med god kontroll över sin sjukdom var betydligt större vid de mottagningar där sjuksköterskorna hade ordentligt med tid avsatt för sina patienter.

Studien är publicerad online i Primary Care Respiratory Journal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida