Tillfälligheter avgör delaktighet på akuten

Det är tillfället som avgör om patienter på akutmottagningar blir delaktiga i sin vård, visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet.

Det är vårdarnas tid och mängden patienter som påverkar patientens möjlighet att vara delaktig.

– Att patienter möter respekt, får tid och information är inte att vara delaktig. För det krävs också att båda parter tar initiativ och är aktiva i någon mening, säger akutsjuksköterskan Catharina Frank. Ömsesidig delaktighet fordrar dessutom vårdares vilja och fungerande yttre omständigheter.

Patienter känner också delaktighet när vårdare ser och tillfredställer deras basala behov och i den sporadiska kontakt som etableras i samband med att vårdare genomför arbetsuppgifter. Yngre patienter tycks kämpa i högre grad än äldre för delaktighet i sin vård.

Catharina Frank försvarar sin avhandling ”Tillfället gör delaktighet – en studie om patienters och vårdares erfarenheter av patientdelaktighet på akutmottagning. En deskriptiv, metodutvecklande och utvärderande studie” i Växjö på fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida