Tillgång till palliativ vård varierar i landet

5 januari 2007

Tillgången på palliativ vård har blivit bättre i Sverige de senaste fyra-fem åren, men är fortfarande otillräcklig i stora delar av landet. Basal palliativ vård, som ges av omvårdnadspersonal till patienter med få symtom, men med ett stort omvårdnadsbehov, erbjuds i 85 procent av kommunerna.

Specialiserad palliativ vård, som ges av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor med flera yrkesgrupper för patienter med komplexa symtom och behov, finns däremot endast i 65 procent av Sveriges kommuner. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Läs hela rapporten på www.socialstyrelsen.se, klicka på publikationer och sök på Vård i livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i landsting och kommuner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida