Titthål ifrågasätts som bästa metod

Att operera blindtarmar laparoskopiskt har länge ansetts som billigare och säkrare än öppen kirurgi. Registerdata från USA talar ett annat språk. En jämförelse mellan drygt 132 000 öppna och nära 103 000 laparoskopiska blindtarmsoperationer mellan åren 2000 och 2005 visar att titthålsmetoden var cirka 22 procent dyrare vid okomplicerade blindtarmsinflammationer. Vid komplicerade fall var de nio procent dyrare. Vid okomplicerade blindtarmsinflammationer var dessutom risken för komplikationer större vid titthålskirurgi jämfört med vid öppen kirurgi.

Journal of the American College of Surgeons 2009;208(2):179-185.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida