Träning efter stroke ökar livskvaliteten

Träning efter stroke ökar livskvaliteten
Eva Holmgren har skrivit en avhandling om fallolyckor efter stroke. Foto: Umeå universitet

Om äldre personer som har haft en stroke får träna intensivt minskar risken för fall väsentligt. Det gör också att de vågar vara mer aktiva i sitt vardagsliv.

Sjukgymnasten Eva Holmgren har jämfört patienter som fått ett intensivt träningsprogram med en kontrollgrupp som inte haft samma träningsprogram och funnit att det var stor skillnad mellan de båda grupperna när det gäller balans, gång och tilltro till den egna förmågan att klara av olika aktiviteter.

Träningsprogrammet pågick i fem veckor under ledning av sjukgymnast och därefter fick patienterna träna hemma under tre månader. Programmet bestod av funktionella övningar som gjordes med hög intensitet, övningar som sedan överfördes till vardagliga rörelser och aktiviteter. Det ingick också gruppdiskussioner om fall och säkerhet.

Rädsla för att falla

Fallolyckor är vanligt bland personer som haft en stroke. Konsekvenserna kan bli allt från blåmärken och skrapsår till allvarliga frakturer eller traumatiska hjärnskador. Men rädslan för att falla kan i sig också bli ett hinder, många vågar inte ta sig för olika aktiviteter.

Resultatet av studien visar att personerna i gruppen som fick träningsprogram hade större tilltro till sin förmåga att klara av olika aktiviteter utan att falla, jämfört med kontrollgruppen. De fick också betydligt mindre variation i sin gång. Det är annars vanligt att de som har haft en stroke har mycket stor variation mellan den starka och svaga kroppshalvan.

Fredag den 11 juni lägger Eva Holmgren fram sin avhandling vid Umeå universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida