Transplantation tömde Göteborgs blodförråd

En enda levertransplantation lyckades sluka omkring halva blodlagret i Göteborg. Andra operationer riskerade att ställas in. Nu anmäls händelsen till Socialstyrelsen.

26 april 2011

Den 24 februari genomfördes en levertransplantation på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som krävde över 600 enheter blod – av samma blodgrupp. Ställt till genomsnittsantalet blodenheter i lager – omkring 1 000 – ledde blodåtgången till att situationen blev akut.

Nödrop till Finland

– Vi fick ringa in blod från hela södra Sverige och till och med Finland. Jag vet inte exakt hur många enheter transplantationen krävde, men det gällde röda blodkroppar, blodplasma och trombocyter, säger Ulrika Ljung, kommunikatör på Transfusionsmedicin i Göteborg.

Om patienten hade fortsatt blöda skulle blodet i den blodgruppen enligt Ulrika Ljung ha tagit slut, med risk för inställda operationer för andra patienter som följd.

Händelsen anmäld

Nu har en undersköterska anmält händelsen till Socialstyrelsen. Enligt anmälan ska beslutet att fortsätta operera på patienten, trots att det gick åt allt mer blod, ha hotat patientsäkerheten på sjukhuset.

Vårdfokus har förgäves försökt få tag på verksamhetsansvariga och chefsläkare på Sahlgrenska för att få svar på exakt hur allvarlig situationen var för andra patienter.

600 enheter blod till en och samma patient är dock inget rekord. Ulrika Ljung på Transfusionsmedicin i Göteborg berättar om en operation i fjol som krävde drygt 700 enheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida