Triage på akutmottagning

Katarina Göransson, Ann Catrine Eldh och Anna JanssonStudentlitteratur 2008www.studentlitteratur.se isbn 978-91-44-04774-4

30 oktober 2008

Triage på akuten går ut på att sortera och prioritera patienterna så att de mest allvarliga eller brådskande fallen behandlas först. Syftet är inte att släppa in färre patienter till akuten utan att göra väntetiden säkrare för dem som är där, och se till att rätt patient träffar läkaren först.

I Sverige har det, enligt författarna, hittills saknats en svensk lärobok i ämnet. Den som nu kommit beskriver i detalj triage på akutmottagning; organisation, olika triageskalor, bedömning av patienterna, ansvarsfördelning och dokumentation är några aspekter som tas upp. Boken vänder sig främst till sjuksköterskor på akutmottagningar och inom prehospital verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida