Trombolys på röntgen ska rädda fler med stroke

Genom att ge patienter som drabbats av stroke propplösande behandling redan på röntgen hoppas Akademiska sjukhuset i Uppsala kunna rädda ännu fler patienter än i dag.

Tidigare gavs den propplösande behandlingen, trombolys, på en av sjukhusets strokeavdelningar. Väntetiden var en timme, vilket motsvarar riksgenomsnittet. Genom att numera ge behandlingen redan på röntgen har Akademiska sjukhuset lyckats korta tiden med ytterligare 20 minuter.

Oavsett om stroken beror på en blödning eller en propp är det viktigt att behandlingen sätts in så tidigt som möjligt. 

Av de cirka 600 patienter som varje år vårdas på Akademiska på grund av stroke får var tionde trombolys.

Akademiska sjukhuset berättar om sitt nya arbetssätt i samband med strokedagen, som infaller i morgon tisdag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida