Tungt för anhörig till strokedrabbad

31 mars 2010

När den som har drabbats av stroke behöver mer hjälp ökar de närståendes insatser i samma takt som hjälpen från kommunen. Det visar sjuksköterskan Lena Olays avhandling. Redan året innan patienterna insjuknade hade behovet av vård ökat, både från primärvård och äldreomsorg. Många hade också hjälp av sina anhöriga. Sedan ökade vårdbehovet från både deras och kommunens sida. De anhöriga upplevde en hög belastning och många hade tecken på depression. Studien omfattade 390 äldre strokepatienter och deras närmaste.?

Avhandlingen: Life after a stroke event.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida