Tvångsvård får pris för bästa patientperspektiv

Tvångsvård får pris för bästa patientperspektiv
Stolta medarbete tog emot check och lovord för sitt utvecklingsarbete. Foto: Peter Seitzberger

Kvinnoavdelningen inom rättspsykiatrin i Växjö får patienternas självförtroende att växa.

Avdelning 64 på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har fått pris för bästa patientperspektiv. Verksamhetschefen är stolt och avdelningschefen Ann-Sofie Karlsson är glad.

– Vi försöker förbättra upplevelsen av tvångsvård genom att föra in vardagliga aktiviteter som spa-kvällar och gemensam matlagning. Vi har en lista på 65 förbättringar som vi har genomfört, säger Ann-Sofie Karlsson.

Preventiv dialog

Ett exempel på förbättring är den preventiva dialogen. Patient och vårdare pratar om tidiga tecken på ångest och om vilket stöd patienten vill ha och behöver.

På avdelningen 64 är alla patienter kvinnor. Flera har ett självskadebeteende, många har neuropsykiatriska funktionshinder – och alla är tvångsvårdade. Medelvårdtiden är åtta till nio månader.

– Våra patienters självförtroende växer genom att vi gör saker tillsammans. Något så vardagligt som att baka en kaka kan skapa gemenskap och dessutom ger det uppskattning och därmed bekräftelse. Aktiviteterna lär också patienterna att de faktiskt klarar av att umgås i grupp.

De flesta som kommer till rättspsykiatrin i Växjö är långt hemifrån och de kommer med oro, rädsla och ångest. Murar och stängsel dämpar inte ångesten. Efter ett par månader känner de annorlunda, enligt Ann-Sofie Karlsson.

Tror på sina förmågor

– Här lär sig patienterna att tro på sina förmågor. Det gör dem mer motiverade att förändra sina liv.

Hon berättar att de varje vecka mäter sina förändringar mot patienterna. Vård, bemötande, samverkan – allt får de värdera. En gång i månaden mäts också personalens inställning.

– En viktig anledning till att vi har lyckats är att hela personalgruppen har varit med och genomfört förändringarna. Vi vet av erfarenhet att resultatet blir dåligt om personalgruppen inte är engagerad, säger hon.

Fakta

  • Utmärkelsen har delats ut inom ramen för Sveriges kommuner och landstings och Socialdepartementets utvecklingsarbete Genombrottsprogrammet. 20 psykiatriska verksamheter ingick i programmet för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder inom området psykisk hälsa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida