Tveksamt om blodfiltreringhjälper vid tarmsjukdomar

29 juli 2009

Att filtrera blod vid olika tarmsjukdomar har blivit allt vanligare på senare år. Men det saknas tillräckligt med forskning för att kunna uttala sig om nyttan av så kallad leukocytaferes. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i en ny rapport. Befintliga studier av ulcerös kolit kan inte visa att blodfiltrering ger bättre resultat än kortinsonbehandling, eller placebo. När det gäller Crohns sjukdom saknas det randomiserade studier.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida