Uppgörelse. Rätt till vård för papperslösa

Regeringen har kommit överens med Miljöpartiet om att alla papperslösa ska få rätt till vård. Kvar att lösa är frågan om läkemedel.

Enligt socialminister Göran Hägglund är överenskommelsen en viktig signal till alla i vården. Han vet att många har ställts inför svåra etiska dilemman när de själva tvingats fatta beslut om de ska ge en papperslös vård.?

Vårdförbundet hoppas att vårdgivarna genast börjar tillämpa avsikten i överenskommelsen även om regeringen väntar med att presentera den slutgiltiga utformningen tills utredningen om hur rätten till vård för asylsökande, gömda och papperslösa kan utökas har lämnat sitt förslag i maj. ?

Det utredningen har kvar att lösa är läkemedelsfrågan. I dag måste papperslösa som får läkemedel på recept själva stå för den fulla kostnaden. Utredningsdirektiven säger ingenting om läkemedel och i utredningsgruppen går meningarna isär.??

Den särskilda utredaren, Erna Zelmin, tycker att frågan är komplicerad. Men Socialstyrelsens expert i gruppen anser att det inte är mycket bevänt med vården om man inte samtidigt får den medicin man behöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida